Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì? Chúng tôi xin đưa ra mô tả vắn tắt về công việc và quyền hạn của nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp (DN), cho các bạn mới bắt đầu vào nghề kế toán được biết để tham khảo.
1. Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp:
Tùy vào thực tế hoạt động kinh doanh của DN mà bộ máy kế toán được xây dựng đầy đủ hay khuyết thiếu các thành viên kế toán. Tuy nhiên, đầy đủ hay khuyết thiếu thì vị trí kế toán thuế là không thể thiếu tại DN. Vậy, khi xét công việc của kế toán thuế, chúng ta đi theo trình tự thời gian:
a) Hàng ngày: Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán.
-Thu thập: Đối với hóa đơn kế toán thuế của chúng ta có 2 nguồn để thu thập: Trong và Ngoài DN . Trong là việc các bạn tự lập hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ (hóa đơn đầu ra), còn Ngoài là khi các bạn đi mua hàng hóa,dịch vụ để phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán thuế là phải tập hợp hết các chứng này về để làm căn cứ kê khai, hạch toán. 
- Xử lý: hóa đơn chứng từ được lập không phải lúc nào cũng chính xác, Vì vậy người kế toán thuế cần biết cách xử lý sao cho: Hợp lý - Hợp lệ - Hợp pháp. Khi nhắc đến vấn đề này là chúng ta nhắc đến các điều kiện được khấu trừ thuế hay chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN. Còn nếu các bạn lập sai hóa đơn, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị xử phạt về việc sử dụng hóa đơn ( mới nhất hiện nay là Thông tư 10/2014/ TT - BTC). Tất cả các trường hợp cháy, mất, hỏng đều cần xử lý kịp thời. 
-Sắp xếp: Mỗi kế toán thuế sẽ có một cách sắp xếp hóa đơn - chứng từ khác nhau có thể là theo bộ ( ví dụ như một tờ hóa đơn đầu vào sẽ có phiếu chi / GBN và phiếu nhập kho, hay hợp đồng nếu có...) nhưng cần phải sắp xếp theo trình tự thời gian, nên để đầu vào riêng, đầu ra riêng, từng kỳ ra từng file khác nhau,kèm theo là tờ khai thuế của kỳ đó... 
- Lưu trữ: Đối với hóa đơn thông thường chúng ta lưu trữ 10 năm, các chứng từ: phiếu thu, chi, nhập, xuất 5 năm... 
- Ngoài những công việc chính trên bạn phải thường xuyên các luật thuế liên quan đến doanh nghiệp của mình một cách kịp thời để đảm bảo làm đúng, làm đủ theo luật thuế hiện hành, và có thể là giúp doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi từ chính phủ. 
b) Hàng tháng: Kê khai làm những loại báo cáo thuế theo tháng.
- Công việc này kế toán thuế thường làm vào cuối tháng hoặc đầu tháng sau. Vì hạn nộp các loại báo cáo thuế tháng sẽ là ngày 20 của tháng sau. 
- Bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp của mình có những loại báo cáo thuế nào sẽ phải làm theo tháng. Ví dụ như: Thuế GTGT, Thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (dành cho DN mới thành lập, hoặc hoạt động dưới 12 tháng). 
- Căn cứ để kê khai là những hóa đơn - chứng từ mà chúng ta đã thu nhập và xử lý bên trên. Nhớ là chỉ có những hóa đơn hợp lý - hợp lệ - hợp pháp mới kê khai. Nếu hóa đơn có vấn đề các bạn phải xử lý trước khi tiến hành kê khai nhé. 
c) Hàng quý: Làm báo cáo thuế quý 
- Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý 
- Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý - Lập tờ khai thuế GTGT (nếucó)
- Lập tờ khai thuế TNCN (nếu có) Tuy nhiên đó là các công việc mà Kế toán thuế chúng ta phải làm hàng Quý. Các bạn đừng quên công việc của người kế toán thuế Hàng tháng phải thực hiện cho tháng cuối cùng thuộc Quý. 
- Hạn nộp báo cáo quý là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 
d) Hàng năm:
- Công việc đầu năm: 
+ Nộp thuế Môn Bài
- Công việc cuối năm: 
+ Quyết toán thuế TNDN 
+ Quyết toán thuế TNCN 
+ Lập Báo cáo tài chính:
  • Bảng Cân đối Kế toán 
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 
  • Thuyết minh Báo cáo Tài chính 
  • Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản
2. Quyền hạn của kế toán thuế trong doanh nghiệp
- Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.
- Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán. 
- Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng quy định.
Nguồn tổng hợp!
Ảnh: Nguồn Internet
Trên đây, là những nhiệm vụ chính của một nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin Comment bên dưới!.
Chúc các bạn thành công!
Một số phân loại kế toán khác trong doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
Share: