Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Phân biệt giữa kế toán đơn và kế toán kép

Có rất nhiều bạn phân vân giữa kế toán đơn và kế toán kép khác nhau như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra khái niệm ngắn gọn về kế toán đơn và kế toán kép để các bạn dễ phân biệt:
- Kế toán đơn: Kế toán đơn là việc ghi chép, phản ánh trên từng tài khoản kế toán riêng biệt, không có quan hệ đối ứng trên với tài khoản khác. Đây là cách phân loại kế toán căn cứ theo phương pháp ghi chép, phản ánh trên các tài khoản kế toán trong nghiệp vụ kế toán. Cùng cặp với kế toán đơn là kế toán kép.
- Kế toán kép: Kế toán kép là việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh doanh, tài chính vào các tài khoản kế toán theo mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán và đúng mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán với nhau. Đây cũng là cách phân loại kế toán căn cứ theo phương pháp ghi chép, phản ánh trên các tài khoản kế toán trong nghiệp vụ kế toán. Đi cùng với kế toán kép là khái niệm kế toán đơn. 
Trên đây, là cách phân biệt giữa kế toán đơn và kế toán kép mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. 
Mọi ý kiến đóng góp Comment bên dưới!.
Chúc các bạn thành công!

Ảnh nguồn internet
Một số phân loại kế toán khác trong doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
Share: