Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Công việc của kế toán tài sản cố định ( TSCĐ ) trong doanh nghiệp

Tài sản cố định (TSCĐ) đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu chiếm phần lớn tổng tài sản doanh nghiệp, bao gồm: Nhà xưởng, máy móc thiết bị... Do đó, kế toán TSCĐ phải tham gia kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ theo quy định của pháp luật, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
Công việc chính của một kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp như sau:
- Lập biên bản bàn giao và bàn giao TSCĐ cho các bộ phận của công ty.
- Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.
- Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.
- Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ theo từng tháng, năm.
- Xác định thời gian khấu hao TSCĐ ( theo khung quy định nhà nước ), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.
- Lập biên bản thanh lí TSCĐ.
- Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, hồ sơ TSCĐ.
- Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
- Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.
- Cung cấp tài liệu và số liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.
Nguồn tổng hợp!
Trên đây, là những nhiệm vụ chính của một nhân viên kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin Comment bên dưới!.
Chúc các bạn thành công!
Một số phân loại kế toán khác trong doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
Share: