Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Công việc của kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp

Công việc của kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp là gì? Chúng tôi xin đưa ra mô tả vắn tắt về công việc của một nhân viên kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp (DN), cho các bạn mới bắt đầu vào nghề kế toán được biết để tham khảo.
Công việc chính của nhân viên kế toán ngân hàng trong DN như sau:
1. Kiểm tra tính đúng đắn những nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với các séc hợp lệ.
2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng.
3. Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị trả tiền và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các phòng ban lúc có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng.
5. Lập thủ tục bảo lãnh tại những ngân hàng.
6. Chuyển thủ tục cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
7. Nộp hồ sơ cho ngân hàng.
8. Theo dõi tình hình thực hiện những bảo lãnh tại các ngân hàng.
9. Lập thủ tục vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
10. Chuyển giấy tờ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
11. Chuyển giao thủ tục cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
12. Chuẩn bị thủ tục mở L/C.
13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C
14. Nhận chứng từ từ những ngân hàng, sắp xếp theo nội dung
15. Rà soát chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát
17. Sau lúc hồ sơ được rà soát, đóng file lưu trữ.
18. Rà soát số dư những tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem nâng cao giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
21. Nộp tiền ra ngân hàng để tạo ra những hoạt động của DN.
22. Theo dõi để thực hiện những công việc đã đề xuất và trả lời các uẩn khúc của phía ngân hàng.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của công ty.
Nguồn tổng hợp!

Ảnh: Nguồn internet
Trên đây, là những nhiệm vụ chính của một nhân viên kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin Comment bên dưới!.
Chúc các bạn thành công!
Một số phân loại kế toán khác trong doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
Share: