Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Phân loại kế toán trong doanh nghiệp

Trong công tác thực hiện nghiệp vụ kế toán, cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, kế toán luôn được phân loại ra theo chức năng nhiệm vụ riêng. Các doanh nghiệp lớn có thể mỗi nhân viên kế toán được phân theo nhiệm vụ riêng, các doanh nghiệp nhỏ thì một nhân viên cũng có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán của công ty. Kế toán doanh nghiệp được phân loại phổ biến như sau:
1 - Theo phần hành:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
...
2 - Theo cách thức ghi chép:
- Kế toán đơn.
- Kế toán kép
3 - Theo chức năng cung cấp thông tin :
- Kế toán tài chính
- Kế toán quản trị
Công việc của nhân viên kế toán
Trên đây, là những phân loại kế toán trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin Comment bên dưới!.
Chúc các bạn thành công!
Share: