Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Giải thể Doanh nghiệp

Giải thể Doanh nghiệp là việc thực hiện thủ tục pháp lý để chấm dứt hoạt động của một Doanh nghiệp (hay giải thể Doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của Doanh nghiệp)

👉👉👉 Tư vấn thủ tục giải thể Doanh nghiệp miễn phí ĐT/Zalo - 0918 299 522 (Mr. Nhân).

Theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp tự nguyện:

a) Doanh nghiệp kết thúc thời hạn đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

- Trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp, khi hết thời hạn này, nếu các thành viên không muốn gia hạn hoạt động thì công ty phải tiến hành giải thể.

- Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc do sự cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

- Trường hợp này, quyết định giải thể bắt nguồn từ sự tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp. Việc giải thể có thể do lợi nhuận thấp, thua lỗ kéo dài… doanh nghiệp lựa chọn giải thể để thu hồi vốn hoặc để chuyển sang loại hình kinh doanh khác.

2. Trường hợp bắt buộc:

a) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục.

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể Doanh nghiệp

Các hồ sơ cần thiết trước khi tiến hành thủ tục giải thể Doanh nghiệp mà chủ Doanh nghiệp phải chuẩn bị:

 1. Thông báo thực hiện về Quyết định giải thể doanh nghiệp
 2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (Công ty CP), tất cả thành viên hợp danh (Công ty hợp danh), Chủ sở hữu công ty (Công ty TNHH 1 thành viên) về thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp 
 3. 3 số báo đăng liên tiếp về giải thể doanh nghiệp ( có thể là báo viết hoặc báo điện tử) với đầy đủ các nội dung: Tên doanh nghiệp, trụ sở, số Giấy ĐKKD, ngày cấp,…
 4. Quyết định từ phía Chủ doanh nghiệp ( đối với doanh nghiệp tư nhân), Hội đồng thành viên (với công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (Công ty CP), tất cả thành viên hợp danh (Công ty hợp danh), Chủ SH công ty (Công ty TNHH 1 thành viên) về thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
 5. Giấy xác nhận đã đóng TK ngân hàng.
 6. Giấy chứng nhận về việc đã nộp con dấu.
 7. Biên bản về việc thanh lý tài sản.

Các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp:

 1. Tiến hành làm các thủ tục với Cục hải quan (nếu có xuất nhập khẩu) để xác nhận không nợ đọng Thuế.
 2. Thực hiện việc đóng TK ngân hàng của doanh nghiệp dự định tiến hành giải thể.
 3. Đăng thông tin lên báo về việc giải thể công ty (Đăng 3 số báo liên tiếp).
 4. Hoàn thiện các thủ tục với cơ quan thuế.
 5. Biên soạn hồ sơ về giải thể doanh nghiệp.
 6. Thực hiện quyết toán thuế.
 7. Tiến hành làm thủ tục với phía công an về hủy con dấu.
 8. Thực hiện các thủ tục với bên Sở kế hoạch.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, chủ Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về việc Doanh nghiệp đã được giải thể từ Sở kế hoạch và đầu tư.

Share: