Văn bản pháp luật

Chúng tôi xin tổng hợp lại các loại văn bản pháp luật Việt Nam quy định đối với mọi cá nhân tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các bạn có thể vào xemDownload ở phía dưới:
  1. Luật đầu tư: Xem và Download Luat-dau -tu-so-67-2014-QH13
  2. Luật doanh nghiệp: Xem và Download Luat-doanh-nghiep-68-2014-QH13
  3. Luật kinh doanh BĐS: Xem và Download Luat-kinh-doanh-bat-dong-san-66-2014-QH13
  4. Luật kế toán: Xem và Download Luat-ke-toan-88-2015
  5. Chế độ kế toán 2015-200-2014-TT-BTC: Xem và Download Che-do-ke-toan-2015
  6. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Xem và Download He-thong-chuan-muc-ke-toan-vn
  7. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam: Xem và Download He-thong-nganh-kinh-te-viet-nam
  8. Thông tư 96 - 2015 - thuế TNDN: Xem và Download TT-96-2015-thue-TNDN
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những luật mới, quy định mới trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam cho các bạn tham khảo.

Ảnh nguồn internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét